کارگاه آموزشی وظایف سه گانه مدیران غیر منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی

چهارشنبه، 18 اسفند 1400
آموزش های داخلی - بازدید : 753
کارگاه آموزشی وظایف سه گانه مدیران غیر منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی
کارگاه آموزشی
سه نقش مدیران غیر منابع انسانی 
در مدیریت منابع انسانی واحدکاری خود
C-M-M
31  اردیبهشت ماه 1402
مجازی ساعت 16:00 الی 19:00

 
وظایف سه گانه مدیران غیر منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی

1- کوچینگ:
چگونه ذهن منابع انسانی واحد خود را برای حل مسائل سازمانی و همکاری با واحد آماده کنیم.
2- منتوریگ:
چگونه دانش و مهارت همکاران و منابع انسانی واحد خود را برای حل مسائل سازمانی ارتقا دهیم.
3- مدیریت
چگونه منابع انسانی خود را کنترل و پایش کنیم و گزاراشات دقیق دریافت نماییم

کلاس در این چارچوب برگزار خواهد شد.


برای دریافت اطلاعات و پوستر به اینستاگرام  انجمن مدیریت سبز ایران GREEN_MANGEMENT مراجعه نمایید.

برای ثبت نام :

https://formafzar.com/form/mobnt
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 - مجازی/ ساعت 16:00
ادامه
مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه