هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز

چهارشنبه، 18 اسفند 1400
آموزش های داخلی - بازدید : 1082
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
 
هجدهمین Ø¯ÙˆØ±Ù‡ همایش مدیریت سبز
با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی
و دانش سبز

                   21Ùˆ 22 آبان ماه 1402- هتل المپیک  ØªÙ‡Ø±Ø§Ù†
                    

در راستای گزارشات سازمان‌ملل در نشست گلاسکوی2021 Ùˆ شرم‌الشیخ 2022 Ú©Ù‡ در امتداد پاریس‌2015 Ùˆ تغییرات اقلیمی 2019 نیویورک ارائه‌گردید، Ø¯Ø§Ù†Ø´‌مدیریت منابع‌انسانی Ø¨Ø§  تحولات بنیادینی مواجه گردید، چراکه بحران زیست‌ محیطی دوران معاصر به عملکرد انسان سازمانی(منابع‌انسانی) Ùˆ فنآوری نسبت داده‌شد.
 
 Ø¯Ø± چنین ساختارفکری، علم مدیریت از مفاهیمی همچون، حفاظت، مدیریت Ùˆ مهندسی محیط‌زیست( صیانت از دیگری) ÙØ§ØµÙ„Ù‡‌گرفته Ùˆ بر عملکرد Ø®ÙˆØ¯Ù انسان Ú©Ù‡ در رفتار اقتصادی Ùˆ اجتماعی‌اش نمود Ù…ÛŒ‌یابد، متمرکز شد. درعمل به‌معنای‌: Ù…دیریت‌منابع Ø§Ø²Ù…نظر اقتصادی Ùˆ زیست‌محیطی است. چراکه هر اقدام اقتصادی بواسطه مصرف‌منابع Ùˆ هر آلودگی زیست‌محیطی نیز بواسطه مصرف‌منابع است. این مواجهه نوین با عنوان Ø¯Ø§Ù†Ø´‌سبز Ø´Ù†Ø§Ø®ØªÙ‡ Ù…ÛŒ‌شود. در همین راستا هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز با محوریت Ø¯Ø§Ù†Ø´‌سبز Ø±ÙˆØ²Ù‡Ø§ÛŒ21Ùˆ22 مهرماه 1402 Ø¯Ø± هتل المپیک تهران برگزار Ù…ÛŒ‌شود.
 
مخاطبین/مدیران Ùˆ کارشناسان ÙˆØ§Ø­Ø¯Ù‡Ø§ÛŒ محورهای علمی همایش
هجدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی Ø¨Ø§ محوریت دانش سبز
·       کارشناسان Ùˆ مدیران منابع انسانی
·       مدیران Ùˆ کارشناسان غیر منابع انسانی همانند: تولید، HSE  Ùˆ انرژی، فروش Ùˆ بازرگانی Ùˆ تحقیق Ùˆ توسعه
·       چیستی دانش سبز Ùˆ تبیین هوش سبز
·       دانش مدیریت منابع انسانی سبز
·       حال خوب سازمانی
·       منتورینگ ØŒ کوچینگ Ùˆ مدیریت با محویت سبز
·       مدیریت نسل نو/بومیان دیجیتال
 
 
برای آشنایی با دانش سبز لطفا به لینک ذیل مراجعه نمایید
https://1drv.ms/v/s!Ak5Imhu-JuIIhgE6cBCnuW37vfB-?e=Zoo1D6

·       Ø´Ù‡Ø±ÛŒÙ‡ دوره شامل: Ù…حتوای آموزشی Ùˆ مستندات Ùˆ گواهینامه بطور الکترونیکی- ناهار Ùˆ پذیرایی میان وعده 000/ 800 /22 ریال Ø¨Ø±Ø§ÛŒ عموم Ùˆ برای اعضای بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران 000/ 500 /19 ریال
مزید امتنان است جهت کسب اطلاعات تکمیلی Ø¨Ø§ داخلی 101 Ø³Ø±Ú©Ø§Ø± خانم مهندس زارعی Ùˆ یا شماره مستقیم 09370893603 تماس برقرار نمایید.

جهت ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید

ثبت نام برای عموم:

https://formafzar.com/form/k1qj5
ثبت نام برای اعضا:
https://formafzar.com/form/5zdcf
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
بطور مجازی - مورخ: 03-10-1402 - ساعت 8:30 الی 11:30
ادامه
شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی
دانش مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز ویژه مدیران غیر منابع انسانی- تهران- 30 بهمن ماه- 1402
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی 21 و 22 آبان هتل المپیک
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه