دوره آموزشی حال خوب سازمانی

پنج‌شنبه، 26 دى 1398
آموزش های داخلی - بازدید : 2366
کارگاه آموزشی حال خوب

11 شهریور  ماه 1402

مجازی-  ساعت 9:00
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران در 17سال گذشته با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران،  125 عنوان کتاب در تیراژ دو میلیون نسخه در زمینه‌های متعدد دانش و فرهنگ توانمندسازی منابع‌انسانی و سبز تولید نموده، 462 کارشناس و ارزیاب منابع انسانی و سبز تربیت کرده، شانزده دوره همایش ملی و بین‌المللی مدیریت‌سبز و توانمندسازی منابع‌انسانی با حضور نمایندگان127کشور برگزارکرده، 27 مدل ارزیابی (توانمندسازی منابع‌انسانی، رهبری‌سازمانی، نظام تایید صلاحیت، حال خوب سازمانی، مدیریت نسل نو ظهورZ Generation و ...) براساس ویژگی‌های فنی و فرایندی سازمان‌ها طراحی، 546 سازمان تولیدی و خدماتی را براساس کیفیت منابع‌انسانی و سبز ارزیابی و گواهینامه صادرکرده‌است و بر ده‌ها اقدام فرهنگی و علمی دیگر همچون توسعه هوش‌سبز و منابع انسانی سبز متمرکز بوده است.
همانگونه که بدرستی مستحضر هستید موفقیت‌پایدار در سازمان‌های مدرن به سه عامل1- فنآوری2- دانش و اطلاعات 3- منابع‌انسانی وابسته است که مواجهه پویا با این سه عامل، "تضمین موفقیت" نامیده می‌شود. مواجهه پویا با این عوامل به معنی وجود سیستم‌های: 1- مدیریت فنآوری 2- مدیریت دانش و اطلاعات3- مدیریت منابع‌انسانی در سازمان‌ها است. وجود این سیستم‌ها نیز به‌معنای، طراحی، طرح‌ریزی، خودممیزی، گردآوری‌داده، تحلیل، پروژه‌های بهبود، همسویی با اهداف و برنامه‌های راهبردی، اجرا و گزارش‌دهی است.
از آنجا که تمامی اقدامات و نگرش‌های قید شده در یک سیستم، بواسطه انسان در سازمان صورت می‌پذیرد. بعبارتی دیگر پویایی عوامل فوق‌الذکر به انسان در سازمان وابسته است. به همین جهت، منابع‌انسانی در سازمان از اهمیت بسیاری برخودار بوده و در اولویت اول نسبت به‌ سایر عوامل قرارمی‌گیرد.
انسان سازمانی هنگامی از امکان اثربخشی در سازمان برخوردار خواهد بود که 5 حوزه: دانش، مهارت، انگیزیش، حال خوب و هوش سبز در انسان سازمانی تحت کنترل و پرورش باشد. در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران کارگآه آموزشی حال خوب سازمانی مورخ 11 /6 / 1402 بطور مجاری از ساعت 9:00 الی11:00 برگزار می‌نماید.


محتوای آموزشی:
 
1- مثبت اندیشی
توانایی ملاحظه اقدامات، رفتارها و گفتارهای مثبت سازمانی در کنار موارد منفی و حفظ مشارکت و خلاقیت فردی و تیمی

2- نقش پذیری

توانایی نقش پذیری در موفقیت سازمانی با وجود تمامی کاستی‌ها در اهداف، برنامه، رفتار و عدالت سازمانی

3- امید سازمانی
توانایی حفظ پویایی فردی برای یادگیری و تاثیرگذاری سازمانی در کنار تمامی اخبار و اقدامات بد و...

4- عبور از پچ پچ سازمانی
توانایی گردش اطلاعات سریع و شفاف مبتنی‌بر منافع سازمانی

5- دوست داشتن سازمانی
توانایی در ارتقا بدون هزینه کارائی و اثربخشی عملکرد سازمانی در راستای اهداف سازمان

آنچه در سازمان‌های ما :

  • گم شده ! 
  •  یا فراموش شده ! 
  •  یا بی ارزش دانسته شده !
  •  یا فراسازمانی مفروض شده !
حال خوب سازمانی است.

چگونه ما کارکنان

 از اوقاتمان " در محل کار"

 .......................

لذت ببریم! 

 یا حداقل خونِ‌جگر نخوریم!

 

چگونه ما کارکنان 

این "پنج" توانایی را باهدف ایجاد شایستگی در خودمان خلق و صیانت کنیم؟.
 

با بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران همراه باشید!

شهریه دوره:       000 /000 /5 ریال 

 
برای ثبت نام به لاین لینک ملحق شوید


https://formafzar.com/form/9r638
 

دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11- 06 - 1402 مجازی
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه