کلینیک حال خوب سازمانی

شنبه، 05 آبان 1397
آموزش های داخلی - بازدید : 3071
"حال خوب سازمان "

رویکردی نوین در مدیریت سازمانی است برای ارتقا اثربخشی، کارائی و همگرائی فرایندهای سازمانی برای دستیابی به اهداف سازمان که در نسبت با enablers تواناسازها از سوی منابع انسانی سازمان برداشتperception می شوند.
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران در امتداد 17 سال سابقه توسعه دانش و فرهنگ مدیریت منابع انسانی، کلینیک حال خوب سازمانی را تاسیس نموده است تا بتواند به پرسشها و نیازهای سازمانها برای دستیابی به حال خوب سازمانی پاسخی هدفمند و نظام مند ارائه نماید.

کلینیک حال خوب سازمانی
به پرسش‌هایی اعضای بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران در باب چگونگی دستیابی به "حال‌خوب‌سازمانی" در دو بخش می‌پردازد: 

بخش اول:شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و مدیریت "حال خوب سازمانی"

 • برنامه راهبردی توانمندسازی منابع انسانی
 • اثربخشی، کارائی و همگرائی فرایندهای منابع انسانی
 • Coaching, Mentoring and Managing
 • ارزیابی عملکرد
 • از جذب تا نگهداشت جانشین
 • پروری خلاقیت و نوآوری
 • هوش سبز
 • انگیزش

 بخش دوم:شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و مدیریت "حال خوب منابع‌انسانی"

 • مثبت اندیشی
 • خودانگیختگی
 • ارتباط قوی
 • پرسشگری
 • یادگیری از اشتباهات
 • امیدسازمانی
 • پچ پچ سازمانی
 • نقش پذیری
 • مفاهیم مشترک

مراحل طرح یک پرسش در کلینیک حال خوب سازمانی:


گام نخست:

 1. ارسال پیام به واتسآپ بنیاد به شماره 09370893603 جهت تنظیم قرار
 2. ارائه کلیتی از پرسش در 100 کلمه به جهت تعیین کارشناس ذی ربط
 3. تعیین کارشناس بنیاد و زمان بررسی پرسش


گام دوم:
 1. تشکیل جلسه مجازی کلینیک حال خوب سازمانی
 2. تببین دقیق صورت مسئله
 3. محدودیت‌ها و الزامات حاکم بر پرسش/مسئله
 4. شناسائی راهکارهای احتمالی و واقع بینانه
گام سوم:
 1. برنامه ریزی و هدف گذاری و
 2. تهیه گزارش برای مدیریت ارشد و
 3. آغاز فرایند اجرا
#بنیاد_توانمند_سازی_منابع_انسانی
#انجمن_مدیریت_سبز_ایران
#جایزه_منابع_انسانی_ایران
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11- 06 - 1402 مجازی
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه