کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان منابع انسانی

دوشنبه، 19 شهريور 1397
آموزش های داخلی - بازدید : 3064
در راستای نقش و جایگاه منابع انسانی در حل چالش های موجود در سازمان ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی به استحضار می رساند، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران با هدف توسعه دانش و فرهنگ ارزیابی با تمرکز بر منابع انسانی، چهل و یکمین دوره کارگاه آموزشی تخصصی را در این زمینه طرح ریزی و اجرا می نماید.
این کارگاه آموزشی از یک سو به سازمان کمک می نماید تا چالش های منابع انسانی را برای همسو شدن با اهداف سازمانی بر اساس مجموعه ای از شاخص های معتبر شناسائی نماید و از سوی دیگر راهکارهای مرتبط را درک و استقرار آنان را ردیابی نماید.

این کارگاه تخصصی با محتوای ذیل برگزار می گردد:
·       شاخص های مدیریت منابع انسانی بر اساس توانمندسازی
·       منطق ارزیابی معیارهای توانمندسازی منابع انسانی
·       همسو سازی نتایج مدیریت منابع انسانی با اهداف سازمانی
·       روش شناسائی راهکارهای حل مسئله برای خروج از چالش های منابع انسانی
·       ارزیابی منابع انسانی با رویکرد سبز
·       روش مقایسه و امتیاز دهی در بستر منابع انسانی

تاریخ برگزاری : 29 مهرماه 1397 – تهران
لطفا برای کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس www.iran-gma.com مراجعه و یا با سرکار خانم باغیشنی داخلی 109 تماس برقرار نمایید. هزینه دوره آموزشی برای هر داوطلب 000/ 200/ 3 ریال بطور خالص است.  
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 - مجازی/ ساعت 16:00
ادامه
مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه