کارگاه آموزشی محاسبه ردپای کربنCarbon Footprint & و ردپای آب Water Footprint

آموزش های داخلی - بازدید : 515
ضرورت توسعه داشبورد مدیریتی که متشکل از سنجه هایی کامل از مجموعه اقدامات اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی صنعت در جهت ارتقاء اثربخشی رهبری سازمان از طریق همسویی مسئولیت های اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی(رویکرد سبز) است، سازمان های پیشرو را برآن داشته تا شاخص اندازه گیری و گزارش دهی از میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش و بهبود مصارف آب که متاثر از بهبود فرایندها، جاری سازی پروزه های سبز و امثالهم است را در دستورکارخود داشته باشند.
در همین راستا کارگاه آموزشی محاسبه ردپای کربن (Carbon Footprint) و ردپای آب (Water Footprint)با هدف ارتقا دانش فنی مدیران و کارشناسان حوزه های محیط زیست و  HSE و دفاتر فنی و مهندسی صنایع طراحی شده و با تمرکز بر محورهای ذیل به تاریخ 22 اردیبهشت ماه ماه سالجاری در دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران برگزار می گردد.


ردپای کربن :
 • سازوکار گردآوری داده  برای محاسبه ردپای کربن در پروژه های بهبود و سبز
 • روش شناسی پایش ردپای کربن در فرایندها و پروژه ها
 • چارچوب گزارش دهی و تعیین اقدامات بهبود در ردپای کربن
 • فنون صحه گذاری بر اقدامات پایش، محاسبه و گزارش دهی
 • ارزیابی چرخه عمر فرایندها و محصولات
 • محاسبه ردپای کربن در چرخه عمر محصولات و فرایندها
ردپای آب :
 • روش شناسی تعیین دامنه و اهداف مطالعات ردپای آب
 • چک لیست منطق گردآوری داده بر اساس مقررات و ضوابط ملی، منطقه ای و سازمانی مرتبط با "ردپای آب"
 • شاخص های تعیین مراحل، میزان و نوع آب مصرفی
 • محاسبات ردپای آب
 • تعیین نوع آب (خاکستری، آب و سبز)
 • تعیین پایداری، کارآمدی و توازن درمصرف آب
 • فرایند مقایسه با صنایع دیگر
 • مصرف آب نسبت به واحد تولید
 • اقدامات بهبود در ردپای آب
خواهشمند است جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا ثبت نام با داخلی 109 سرکار خانم باغشنی تماس برقرار نمایید.
هزینه ثبت نام برای هر فرد 2/800/000 ریال است .
آخرین فرصت ثبت نام 20 اردیبهشت ماه است.
 
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه