کارگاه آموزشی محصول سبز بر اساس ارزیابی چرخه عمر محصول LCA

آموزش های داخلی - بازدید : 489
در راستای ضرورت بهبود فرایندهای تولیدی، عرضه و زنجیره تامین در شرکت­ های صنعتی- تولیدی با هدف کاهش هزینه­ های عملیاتی و قیمت تمام شده محصولات از یک سو و کاهش آلودگی­ های زیست محیطی متاثر از فرایندهای قید شده از سوی دیگر، کارگاه آموزشی تخصصی "محصول سبز" ویژه مدیران مرتبط با فرایندهای اعلام شده به تاریخ 15 اردیبهشت ماه  در تهران برگزار می­ گردد.

محتوای آموزشی:

 • منطق و مدل ارزیابی چرخه عمر محصول از طراحی تا عرضه و بازگشت به طبیعت
 • فرم و چک لیست تحلیل چرخه عمر محصول
 • شناسائی پیامدهای زیست محیطی محصول در چرخه عمرش
 • مدیریت منابع در زنجیره تولید، عرضه و تامین
 • تعیین پروژه های بهبود
 • منطق امتیاز دهی و اعتباربخشی محصول سبز
اهداف کارگاه آموزشی:
 • گسترش دانش و مهارت مدیریت منابع میان مدیران و کارشناسان صنایع تولیدی
 • گسترش دانش و مهارت مدیریت زیست محیطی در زنجیره عمر محصول
 • آشنایی با منطق ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
 • درک مسیر توسعه " از کیفیت گرایی تا رویکرد سبز"
شهریه ثبت نام: 

شهریه ثبت نام به ازای هر نفر  2/800/000 ریال خالص است .

محل برگزاری:
تهران، انجمن مدیریت سبز ایران

گواهینامه: 
از جامعه مدیریت سبز اروپا

مخاطبین دوره:
کلیه مدیران و کارشناسان زنجیره تولید محصول

مدرس : 
محمد حسن امامی مدرس رسمی جامعه مدیریت سبز اروپا

لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی با داخلی 109 سرکارخانم باغشنی تماس برقرار نمایید.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه