هشتمین کارگاه آموزشی دانشگاه سبز

آموزش های داخلی - بازدید : 509
تهران،18 اردیبهشت ماه 1397

در راستای ضرورت مدیریت منابع در دانشگاه ها به جهت کاهش هزینه های جاری و عمومی از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی متاثر از مصرف انرژی، آب، منابع، تولید پسماند ، پساب­ها و مدیریت فضای سبز از سوی دیگر، انجمن مدیریت سبز ایران هشتمین  کارگاه آموزشی دانشگاه سبز را برگزار می ­کند. 
 • مدرس کارگاه : مجید سرایداریان رییس انجمن مدیریت سبز ایران، کارشناس ارشد جامعه مدیریت سبز اروپا
 • محتوای دوره:
 1. مفهوم سازی در "دانشگاه سبز"
 2. شاخص ها و معیارهای اندازه گیری در دانشگاه سبز
 3. دامنه و کاربرد شاخص های دانشگاه سبز: 1- دفتر کار سبز 2- رفتار آموزشی سبز 3- نسل سبز
 4. روش شناسی ممیزی و امتیاز دهی
 5. روش تعیین پروژه های بهبود
 6. چگونگی استقرار شاخص های دانشگاه سبز
 • هدف از برگزاری:
 1. آشنایی با روش های کاهش هزینه های جاری و عمومی
 2. مدیریت منابع و ارتقا دانش و فرهنگ مصرف بهینه منابع
 3. مدیریت پسماند
 4. فرهنگ سازی سبز
 • گواهینامه: انجمن مدیریت سبز ایران
 • شهریه ثبت نام: شهریه ثبت نام به ازای هر نفر 280 هزارتومان بطور خالص است.
 • فرایند ثبت نام: جهت ثبت نام  با داخلی 109 (سرکار خانم باغشنی) تماس برقرار نمایید و یا فرم ثبت نام راتکمیل نموده وبه شماره 88515421 داخلی 108 ارسال فرمایید .
 • محدودیت: بدلیل محدودیت آخرین مهلت ثبت نام 15 اردیبهشت ماه است.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه