عضویت بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران

عضویت- بازدید : 10549
 
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران  Ú©Ù‡ به صورت آکادمیک وحرفه ایی نسبت به گسترش دانش مدیریت منابع انسانی در ایران فعالیت Ù…ÛŒ نماید. با هدف توسعه شبکه ارتیاطی خود در سطحملی اقدام به عضوگیری Ù…ÛŒ نماید.
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران تلاش نموده است تا برای استفاده پیوسته از دانش متمرکز در آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا از سوی  مدیران، کارشناسان، دانشگاهیان Ùˆ دانشجویان کشورمان، امکان عضویت آنان  فراهم گردد.
  • عضویت حقیقی
افراد علاقمند(مدیر، کارشناس، دانشگاهی Ùˆ...) Ù…ÛŒ توانند با ارائه رزومه Ùˆ تکمیل فرم  Ø¨Ù‡ مدت یک سال عضو این بنیاد گردند.
  • عضو حقوقی
سازمان ها برای استفاده از مزایای عضویت در  با تکمیل فرم عضویت  Ø¨Ù‡ مدت یکسال  عضو این بنیاد خواهند شد.
  • مزایای عضویت :
- صدور کارت و گواهینامه عضویت
-دریافت منظم محتوای علمی
- دریافت کتاب های روز (اکثر آنها توسط بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران ترجمه می شود.)
- استفاده از تسهیلات دوره های آموزشی داخلی و خارجی
- استفاده از تسهیلات حضور در فرایند جوایز و گواهینامه ها

شهریه عضویت اعضای حقیقی:

ورودی عضویت Ú©Ù‡ فقط یکبار پرداخت Ù…ÛŒ گردد:    000/000 /6 ریال  
حق عضویت Ú©Ù‡ بطور سالانه پرداخت Ù…ÛŒ گردد:   000/ 000 /5 ریال


شهریه عضویت اعضای حقوقی:

ورودی عضویت Ú©Ù‡ فقط یکبار پرداخت Ù…ÛŒ گردد:    000/000 /30 ریال  
حق عضویت Ú©Ù‡ بطور سالانه پرداخت Ù…ÛŒ گردد:   000/ 000 /20 ریال


جهت عضویت حقوقی فرم ذیل را تکمیل نمایید:

https://formafzar.com/form/1utdf

عضویت حقیقی:

https://formafzar.com/form/rllnd

منبع : عضویت
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
بطور مجازی - مورخ: 03-10-1402 - ساعت 8:30 الی 11:30
ادامه
شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی
دانش مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز ویژه مدیران غیر منابع انسانی- تهران- 30 بهمن ماه- 1402
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی 21 و 22 آبان هتل المپیک
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه