حسابداری واخلاق کسب وکار

حسابداری واخلاق کسب وکار

عنوان : حسابداری واخلاق کسب وکار
نویسنده/نویسندگان : کن مک فیلدو دیان والترز
ناشر : آسمان نگار
مترجم/مترجمین : مجیدسرایداریان،شهرین ستوده
سال انتشار : 1388
به نظر مي‌آيد حسابداران، در مقايسه با ساير گروه‌هاي شغلي، پايبندي كمتري نسبت به اصول اخلاقي از خود نشان مي‌دهند. دانشجويان حسابداري در حين تحصيل، به تدريج از اخلاقيات فاصله مي‌گيرند و نسبت به ساير دانشجويان توجه كمتري نسبت به اين مسئله از خود نشان مي‌دهند. اين دانشجويان به اهميت مسئوليت‌هاي اجتماعي گسترده‌تر مرتبط با كار حرفه‌اي واقف نيستند. بيشتر آنان فكر مي‌كنند حسابداري فعاليتي فني است و با اصول اخلاقي ارتباطي ندارد. آن چه گفته شد، نتايج تحقيقاتي است كه در متون حسابداري چاپ شده است.
بسياري از دانشگاهيان در مورد گرايش اخلاقي دانشجويان حسابداري (براي مثال، Gray et al، 1994) و حسابداران حرفه‌اي ابراز نگراني كرده‌اند. بعضي از تحقيقات نشان مي‌دهد كه ظاهراً حسابداران در مقايسه با دست‌اندركاران حرفه‌هاي ديگر، ارزش كمتري براي اصول اخلاقي قائل مي‌شوند (Eynon et al, 1997) و اين احتمال به بحث در مورد ميزان تاثير آموزش حسابداري (در هر دو سطح كارشناسي و بالاتر) در ارتقا يا تنزل آگاهي حسابداران از اهميت رعايت اصول اخلاقي منجر شده است. در مجموع، يافته‌هاي اين بررسي‌ها به نوعي نشان دهنده‌ي اين احتمال ناخوشايند است كه سيستم سنتي آموزش حسابداري در شكل دادن به تمايلات اخلاقي دانشجويان، بيشتر اثر منفي دارد. فلمينگ1 (1996) نتيجه مي‌گيرد كه شواهد حاكي از آن است كه حسابداران يا بي‌طرفي در پيش مي‌گيرند و يا به سمت عدم رعايت اصول اخلاقي گرايش پيدا مي‌كنند.
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه