راهبردنوین سرمایه انسانی

راهبردنوین سرمایه انسانی

عنوان : راهبردنوین سرمایه انسانی
نویسنده/نویسندگان : برادلی دبلیو.هال
ناشر : آسمان نگار
مترجم/مترجمین : بنیاد توانمند سازی منابع انسانی
سال انتشار : 1388
ما بيشتر مي شنويم که سرمایه انسانی مهمترين متغير در موفقيت سازمان است. آيا تا به حال از سازمانی شنيده ايد که با اطمينان بيان کند که دارایی انساني آن، امروزه با ارزش تر از گذشته است؟. چگونه مي توان آن را اندازه گيري کرد؟
همه رهبران کسب و کار از نگاه منتقدانه به موفقيت در کسب و کار نگاه مي کنند. با يک تحقيق اجمالي در سايت آمازون بيش از 194000 عنوان کتاب در زمينه مديريت به چاپ رسيده است که موضوعي بسيار حائز اهميت است. با اين همه آيا سازماني وجود دارد که بداند مديرانش بهتر از گذشته عمل مي کنند يا نه؟
به عنوان مثال: در سازمان شما بيش از 12 ماه است که برنامه هاي منابع انساني (به عنوان مثال ارزشيابي عملکرد کارکنان) با ارزشهاي قابل اندازه گيري برای مشتريان و سهامداران ايجاد شده است، در اينجا سوال ساده ای مطرح است از ميان تمام آن برنامه ها و فعاليت ها کداميک ارزش براي سهامداران و مشتري ایجاد نموده است.
هنوز هم کشمکش و چالش وجود دارند؟ اجازه دهيد مشتريان و سهامداران از اين رابطه حذف کنيم تا يک سوال آسانتر را مطرح کنيم.  در 12 ماه گذشته کدام فعاليتهاي بهبود را که نتايج قابل انتظاري را دارد، سرمایه انسانی آن را ايجاد کرده است؟ درباره ارزيابي و بهبود اين برنامه ها  بيانديشيد (آموزش راه هاي فرویکرد يا برنامه هاي پيشرفت ميزان رضايت کارمندان) و بپرسيد: آيا اين رویکرد کارا است؟ آيا آموزش، در فرویکرد سطح رضايت مشتريان را پيشرفت خواهد بخشيد؟
توجه داشته باشيد که چگونه اين سوالات نتايج کسب و کار را به فعاليتها و برنامه ها گره مي زند.  با اين وجود در دنياي کسب و کار امروز هدف، ايجاد برنامه هايي در سطح جهاني و جاری سازی آن تا سطح فردی است.
آيا در سازمان شما کارکنان برنامه هاي حاصل از طرح هاي اوليه سازماني را مي شناسند؟ آيا آنها  تلاش مي کنند تا نگراني هاي مديريت را شرح و توصيف کنند؟ همانطور که بسيار مشکل است که يک لوله کش يا برق کار و يک سقف ساز بدون يک طرح اوليه کار کند ما هم  اين کار را با برنامه هاي سرمایه انسانی انجام مي دهيم.
به شرکت خود بينديشيد، شايد مدير ارشد شما درباره اينکه سرمایه انسانی بايد مهمترين شاخص در موفقيت کسب و کار باشد صحبت کند. چگونه اين بحث با نتايج کسب و کار مرتبط مي شود و چگونه بطور نظام مند بايد اينکار انجام شود و چه کسي مسئول در قبال اين رویکرد است؟ اگر شما يک طرح اوليه بي پايان براي سرمایه انسانی نداريد و هيچکس مسئول نيست شما نمي توانيد براي رسيدن به موفقيت آن را مديريت کنيد.
شايد با تشريح مقاله 2006 که بوسيله دانشگاه کاليفرنيا و مرکز سازمانهاي موثر به چاپ رسيده است فقط 9% از مديران منابع انساني گزارش داده اند که شرکت آنها توانسته است بين فعاليت هاي سرمایه انسانی و عملکرد سازماني ارتباط موثر ايجاد نمايد. و حدود 91% از افراد به اين نوع ارتباط اعتقادي ندارند بلکه معتقد به يک خودارزيابي هستند. اجازه دهيد مدل مديريت منابع انساني امروزي را با مشاغل صنعتي مقايسه کنيم. بسيار مشکل است که تصور کنيم يک مدير کارخانه که با مدير عامل جلسه سالانه مي گذارد و مي گويد: ما با اطمينان نمي توانيم عوامل پیشرفت کارخانه تعیین کنیم. در حقيقت ما نمي دانيم برتري کارخانه را چگونه تعيين و اندازه گیری کنيم. متاسفانه نمي توانيم بگوييم که آيا سرمايه ها و ابتکار عمل در سال گذشته قابليت هاي کارخانه را توسعه بخشيده است يا خير.
مديران کارخانه ها بطور واضح محصول را مشخص مي کنند. مديران کارخانه نظامی را براي دستیابی به موقع نتايج قابل انتظار ایجاد مي کنند و از  استانداردهاي مشخصي براي درک هر زير سيستم  sub system استفاده مي کنند. مديران کارخانه مجبورند با نظم و انظباط مديريت کنند، زيرا بسياري از سرمايه هاي مالي به طرح ها  و برنامه هاوابسته است. حالا به سرمايه گذاري هاي مالي در بخش پرداخت های حقوق توجه کنيد، پرداخت به کارمندان بزرگترين هزينه ها براي بسياري از شرکت ها است.
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه