ارزیابی و تایید صلاحیت مدیریت منابع انسانی سازمان

سازمانی - بازدید : 6127
کمیسیون ساماندهی کارشناسان و مدیران منابع انسانی بمنظور ارزیابی و تایید صلاحیت سازمان های کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی مدل علمی را برای توانمند سازی منابع انسانی سازمان ها ارائه و سازمان ها ی کشور را دعوت به استفاده از این مدل می نماید.

مدل توانمند سازی منابع انسانی چیست؟
توانمندسازی منابع انسانی از سوی آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا به مفهوم ارتقا دانش،مهارت و انگیزه های منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی تعریف می گردد. برای ارتقا دانش و مهارت و انگیزه های منابع انسانی ، فرایندهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی همسو با اهداف سازمان باز طراحی میگردند. بعبارتی هدف اصلی در این رویکرد، دستیابی به اهداف سازمانی از طریق منابع انسانی است. کدام منابع انسانی؟ منابع انسانی  که برای دستیابی به اهداف دارای دانش و مهارت لازم هستند و نظام انگیزشی یکپارچه ای نیز آنان را به حرکت در می آورد.  بنابراین با تغییر اهداف و راهبردهای سازمان، دانش و مهارت لازم نیز تغییر می نماید. مدل توانمندسازی منابع انسانی ایران که از سوی محافل بین المللی (آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا) مورد تایید قرار گرفته است و یک مدل جهانی محسوب می گردد،  طراحی شده است.در این مدل سازمان فرایندهای مربوط به توانمندسازی منابع انسانی را شناسائی و آنان را بر اساس اهداف متغییر خود بازنگری و بهبود می دهد تا موفقیت پایدار سازمان از طریق توانایی منابع انسانی کسب گردد.
مدل فوق دارای ویژگی های زیر است: بصورت تجربیات موفقBEST PRACTICE  از میان 394 سازمان موفق طراحی شده و در محیط آکادمیک صورت پذیرفته است.
بنابراین سازمان هایی که تمایل به بهبود در سازمان خود دارند و برای این اقدام نیازمند مشارکت و نوآوری منابع انسانی خود هستند به  استفاده از این مدل توصیه می گردند.

منطق ارزیابی مدل توانمندسازی منابع انسانی چیست؟
منطق ارزیابی مدل توانمندسازی منابع انسانی  ADLI-LeTCI است. در این مدل:1-  رویکرد Approach سازمان ها در انجام الزامات مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این ارزیابی روش انجام کار، شایستگی ، مطلوبیت و تکرارپذیری آن اندازه گیری می شود.2- جاری سازی Deployment یعنی میزان حمایت رویکرد از الزام(خواسته)مدل و گستردگی آن در کل سازمان مورد توجه است.3-یادگیری Learning یعنی اقدام اصلاحی در رویکرد و یادگیری از این اقدام اصلاحی و تسهیم یادگیری با کل سازمان.4- همگرائی  Integration به معنی اندازه گیری میزان همسویی رویکرد با اهداف و نیازهای سازمان، بهبود در یکپارچگی سازمان و همچنین هماهنگی رویکرد با واحدهای مرتبط مورد توجه است.

بمنظور کسب اطلاعات بیشتر لطفا فایل زیر را دانلود نمایید.

دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11- 06 - 1402 مجازی
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه