نظام احراز و تایید صلاحیت مدیران وکارشناسان منابع انسانی

فردی- بازدید : 5768
به استناد بند 6 از ماده 1 منشور حرفه ایی کمیسیون ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی ،این کمیسیون اقدام به تدوین و ایجاد نظام احراز و تایید صلاحیت مدیران وکارشناسان منابع انسانی نموده است.شاخص های این نظام به شرح زیر است.

 Ø´Ø§Ø®Øµ های تایید صلاحیت:

  • مدرک تحصیلی
  • سابقه علمی
  • آموزش های تخصصی
  • سابقه کار
  • سابقه مدیریتی
  • مشارکت در پروژه های بهبود
  • ویژگی های شخصیتی Ùˆ توانمندی های فردی

مدرک تحصیلی:

مدرک تحصیلی                      ضریب    ( رشته تحصیلی مرتبط  در عدد * ضرب Ù…ÛŒ گردد.)
کاردانی                                    *
کارشناسی                              *
کارشناسی ارشد                      *                     
دکترا                                       *         

سابقه علمی :

سابقه علمی                      ضریب (مقالات بر اساس چاپ آنها در مجلات معتبر وزن دهی Ù…ÛŒ شود.)
تدوین هر مقاله                          *
تدوین هر کتاب                          *
ترجمه هرکتاب                          *

آموزش های تخصصی :

آموزش                              ضریب ( آموزش مرتبط داخل وخارج کشور وزن دهی Ù…ÛŒ شود.)
هرگواهینامه دوره کوتاه مدت   *
(زیر 3 روز)
هرگواهینامه میان مدت         *
(ببش از 3 روز)
هر گواهینامه بلند مدت         *
(بیش از 5 روز)  
هر گواهینامه بلند مدت         *
(بیش از 15 روز) 

سابقه کار و سابقه مدیریتی :

سابقه کار                           ضریب ( سوابق کار بسته به پیچیدگی آن وزن دهی Ù…ÛŒ شود.)
هر سال سابقه کار                  *
سابقه کار مرتبط مانند:            *
مشاوره،ارزیابی،تدریس Ùˆ..      
سابقه مدیریتی                      *   (سوابق مدیریتی بسته به سطح آن وزن دهی Ù…ÛŒ شود.)
سابقه مدیریتی مرتبط             *

مشارکت در پروژه های بهیود :

مشارکت                           ضریب(پروژه ها بر اساس پارامترمشخص ضریب اهمیت Ù…ÛŒ گیرد.)   
بهبود مدیریتی                        *
بهبود توانمندسازی                 *
مدیر پروژه                              *

ویژگی های شخصیتی و توانمندی های فردی:

امتیاز این شاخص با ابزارهایی مانند مصاحبه ،آزمون و یا... تعیین می گردد.

سطوح تایید صلاحیت :

سطح                           حداقل امتیاز
کارشناس پایه                      *
کارشناس خبره                    *
کارشناس عالی                   *
مدیر عملیاتی                      *
مدیر میانی                         *
مدیر عالی                          *

 
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
بطور مجازی - مورخ: 03-10-1402 - ساعت 8:30 الی 11:30
ادامه
شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی
دانش مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز ویژه مدیران غیر منابع انسانی- تهران- 30 بهمن ماه- 1402
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی 21 و 22 آبان هتل المپیک
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه