دومین جلسه مجمع عمومی کمیسیون تشکیل شد

اخبارکمیسیون - بازدید : 1837
دومین جلسه مجمع عمومی کمیسیون به تاریخ 1392/5/28 با حضور اعضا کمیسیون برگزار گردید.


دستورجلسه این جلسه به شرح زیر است:

  1. آشنایی با هیئت رئیسه و روسای کمیته های تخصصی
  2. معرفی برنامه و اهداف کمیسیون
  3. معرفی نظام احراز تایید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی کشور
  4. معرفی مدل توانمندسازی منابع انسانی
  5. مشارکت در برگزاری هفتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی

چهل و یکمین کنگره جامعه حسابداری اروپا، میلان ، ایتالیا
نقش حسابداران در پایداری سازمان ها
ادامه
دهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
چهارمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه