عضویت در کمیسیون

عضویت کمیسیون- بازدید : 2273
در راستای تشکیل کمیسیون ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی کشور به تاریخ 1392/2/23 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایجاد ساختار هیئت رئیسه و کمیته های 15 گانه با عضویت بیش از 200سازمان تاکنون، از کلیه سازمان ها دعوت می گردد به منظور مشارکت دراین اقدام ملی نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار جهت عضویت در این کمیسیون اقدام نمایند.
لطفا با تکمیل فرم عضویت و تعیین کمیته تخصصی مربوط این کمیسیون را یاری رسانید.

چهل و یکمین کنگره جامعه حسابداری اروپا، میلان ، ایتالیا
نقش حسابداران در پایداری سازمان ها
ادامه
دهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
چهارمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه