عضویت در کمیسیون

عضویت کمیسیون- بازدید : 3143
در راستای تشکیل کمیسیون ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی کشور به تاریخ 1392/2/23 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایجاد ساختار هیئت رئیسه و کمیته های 15 گانه با عضویت بیش از 200سازمان تاکنون، از کلیه سازمان ها دعوت می گردد به منظور مشارکت دراین اقدام ملی نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار جهت عضویت در این کمیسیون اقدام نمایند.
لطفا با تکمیل فرم عضویت و تعیین کمیته تخصصی مربوط این کمیسیون را یاری رسانید.

مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه