هیئت رئیسه کمیسیون

ارکان کمیسیون - بازدید : 2634
در راستای برگزاری اولین جلسه کمیسیون ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی کشور به تاریخ 1392/2/23 در محل اتاق بازرگانی ایران و انتخاب اعضا هیئت رئیسه و روسای کمیته های تخصصی (15 کمیته)، در تاریخ 1392/2/31 اولین جلسه هیئت رئیسه دربنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران تشکیل و بر اساس انتخاب صورت گرفته سمت اعضا به شرح زیر تعیین شد:

1-جناب آقای محمد رضا کاشانی راد به سمت رئیس
2-جناب آقای سید محمود حاج اکبری به سمت نائب رئیس
3- سرکار خانم زینب حسن زاده به سمت دبیر
4-جناب آقای حمید عباسی بنهنگی به سمت عضو هیئت رئیسه 
5-جناب آقای رجب بابایی خارکشی  به سمت عضو هیئت رئیسه
6-جناب آقای محمد هادی مورعی به سمت عضو هیئت رئیسه
7- سرکارخانم شقایق طلایی به سمت عضو هیئت رئیسه
8- جناب آقای سیاوش واحدی به سمت عضو علی البدل هیئت رئیسه
9- سرکارخانم ملیکا رهنمابه سمت عضو علی البدل هیئت رئیسه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه