اهداف کمیسیون ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی

بازدید : 3025
با توجه به نقش و جایگاه مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حل مسائل سازمانی و ارائه راهکار برای دستیابی به موفقیت پایدار، ضرورت سامان دهی و به روز آوری دانش و مهارت آنان جدی به نظر می رسد.
 در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران تصمیم بر تشکیل کیمسیون سامان دهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی با هدف طراحی؛ طرح ریزی و جاری سازی سازوکارهای هم اندیشی، تسهیم دانش و همچنین برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و ارائه گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی و  سامان دهی وضعیت و فرایندهای حوزه مدیریت منابع انسانی را دارد.

اهداف این کمیسیون عبارتست از:


 1. ایجاد بستری جهت همفکری و هم اندیشی مدیران ،کارشناسان ،متولیان ، علاقمندان و فرهیختگان حوزه  منابع انسانی 
 2. تولید و نشر محتوای علمی اعم از کتاب ،مقاله و...بمنظور ارتقا دانش و مهارت مدیران ،کارشناسان ،متولیان ، علاقمندان و فرهیختگان حوزه  منابع انسانی
 3. همسو سازی اهداف و برنامه های راهبردی سازمان ها با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی
 4. ایجاد پایگاه و شبکه اطلاعاتی در حوزه منابع انسانی
 5. توسعه دانش مدیران ،کارشناسان ،متولیان ، علاقمندان و فرهیختگان حوزه  منابع انسانی  از طریق برگزاری دوره های آموزشی و همایش های ملی و بین المللی
 6. ایجاد نظام احراز و تایید صلاحیت مدیران ،کارشناسان منابع انسانی
 7. ایجاد بستر انتقال تجربیات
 8. شناسایی،عضویت و ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی
 9. همکاری با نهادهای علمی ، اجتماعی ودستگاه های اجرایی کشور جهت دستیابی به اهداف
 10. استانداردسازی اقدامات مدیریت منابع انسانی
 11. ایجاد و توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی با نهادها و مجامع بین المللی مرتبط

مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه