استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش جدید)

استانداردها - بازدید : 7946
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش جدید)
"اعتباربخشی" رویکردی است برای ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات در مراکز درمانی و بهداشتی که در تمام دنیا مورد استقبال قرار گرفته است.
کتابی که در حال حاضر در اختیار شما قرار گرفته است، ویرایش جدید از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی است. این کتاب بر اساس تجربیات این بنیاد، نیازهای داخلی، ده ها دوره تخصصی که در خارج از کشور برگزار و بیمارستان هایی که ارزیابی شده اند ترجمه شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب و فهرست مطالب آن فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

                           
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه