راهنمای فرایند ارزیابی بیمارستان ها

دوشنبه، 14 مرداد 1392
استانداردها - بازدید : 2826
راهنمای فرایند ارزیابی بیمارستان ها
بیمارستان و یا هر مرکز بهداشتی و درمانی که برای خدمات درمانی و بهداشتی خود نظام طرح ریزی، ارزیابی و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعیین ننموده باشد، در آینده خواهند مرد!
در روند مطالعه "راهنمای فرایند ارزیابی بیمارستان ها" با روش شناسی برنامه ریزی ارزیابی، تعیین چک لیستی از سوالات، ردیابی الزامات استاندارد و همچنین گردآوری اطلاعات و داده ها برای قضاوت در مورد بلوغ بیمارستان متبوع آشنا خواهید شد.
طبیعتا این کتاب مکمل کتاب استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی است که توسط بنیاد توانمندسازی منابع انسانس به چاپ رسیده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب و فهرست مطالب آن فایل ضمیمه را دریافت نمایید.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه