بیمارستان های سبز با رویکرد اعتبار بخشی

يكشنبه، 13 مرداد 1392
استانداردها - بازدید : 3419
بیمارستان های سبز با رویکرد اعتبار بخشی
در چند سال اخیر، تشکل ها و سازمان های مختلف، مرتبا برای کنترل محیط زیست به مراکز مراقبت بهداشتی برای حفظ انرژی و انهدام مناسب پسماندهای پزشکی و امثالهم فشار وارد می آورند. اما این فشارهای اجتماعی و حاکمیتی افزایش هزینه و کنترل سطحی را در پی داشته اند.
بیمارستان های فردا به رویکرد عملکرد بی ضرر رو آورده اند یعنی انجام اقداماتی که نه تنها برای بیماران بلکه برای اجتماعات اطراف آن ها و محیط زیست نیز مضر نیستند.
در همین راستا کتابچه بیمارستان های سبز از سوی انجمن مدیریت سبز ایران برای آشنایی مراکز مراقبت بهداشت و درمان با رویکردهای نوین در حوزه بیمارستان های سبز تهیه گردیده است.
این کتاب متشکل از مدل مدیریت سبز در بیمارستان ها و همچنین تجربیات موفق و چک لیست اولیه و مقدماتی برای بیمارستان های امروز برای رسیدن به بیمارستان های سبز فردا است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب و فهرست مطالب آن فایل ضمیمه را دریافت نمایید.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه