استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها – استاندارد های غیربیمارستانی

يكشنبه، 13 مرداد 1392
استانداردها - بازدید : 2760
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها – استاندارد های غیربیمارستانی
اعتبار بخشی یک سبک مدیریتی در سازمان ها و مراکز بهداشت و درمانی است. این سبک مدیریتی عامل ارتقا عملکرد از مدیریت بیمارستان به رهبری بیمارستان می گردد. چراکه استانداردهای معرفی شده از سوی JCI عامل تغییر و بهبود در مراکز درمانی و بهداشتی با تمرکز بر قابلیت های کارکنان آن است. اما این سازمان ها بر جان آدمیان متمرکز است بنابراین حضور و تلاش در حوزه بهداشت و درمان نیازمند تامل و مکث بسیاری است! چرا که سقف تحمل و خطاپذیری در نظام بهداشت و درمان به شدت کوتاه است، شاید به همین دلیل است که این حوزه علاوه بر نیازمندی به هوش و دانش، به صداقت، اخلاق و دلسوزی به شدت وابسته تر است.
در همین راستا بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران بر اساس رسالت اجتماعی خود که توامان با اخلاق و صداقت در سطح ملی است، تلاش نموده است تا به عنوان تنها متخصص سازمانی اعتباربخشی در کشور با توسعه دانش و ظرفیت یادگیری، خود را به عنوان توسعه دهنده این امر در کشورمان به متولیان و علاقه مندان معرفی نماید.

جهت آشنایی بیشتر با کتاب و فهرست مطالب آن فایل ضمیمه را دریافت نمایید.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه