استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش سوم)

يكشنبه، 13 مرداد 1392
استانداردها - بازدید : 4772
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش سوم)
 Ú©ØªØ§Ø¨ استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها، به مجموعه ای از استانداردهای بین المللی شورای مشترک ملحق شده است Ú©Ù‡ در ارتباط با مراقبت های سرپایی، پیوستار مراقبت، لابراتورهای کلینیکی، حمل Ùˆ نقل پزشکی Ùˆ آنهایی Ú©Ù‡ مربوط به برنامه های تائیدیه بیماری یا شرایط ویژه هستند، قرار دارند. استانداردهای شورای JCI مبنای اعتبار بخشی Ùˆ گواهی تسهیلات Ùˆ برنامه های مراقبت از سلامت فردی در سراسر جهان Ù…ÛŒ باشد. علاوه بر این، از این استانداردها برای ارتقا Ùˆ ایجاد برنامه های اعتبار بخشی در بسیاری از کشورها استفاده شده است Ùˆ نیز، سازمان های عمومی، وزارت بهداشت Ùˆ دیگر مراکزی Ú©Ù‡ درصدد ارزیابی Ùˆ بهبود ایمنی Ùˆ کیفیت مراقبت از بیماران هستند هم این استانداردها را به کار گرفته اند.

مانند همه‌ÙŠ استانداردهاي JCIØŒ اين ويرايش نيز دربرگيرنده‌ÙŠ مجموعه‌ÙŠ کامل استانداردها، بيان هدف از اجراي هر ÙŠÚ© از استانداردها Ùˆ عناصر قابل اندازه‌گيري براي تعيين ميزان پذيرش تک‌ تک استانداردها مي‌باشد. اين ساختار، به خوانندگان امکان مي‌دهد تا نيازهاي خاصي Ú©Ù‡ باعث به وجود آمدن هر ÙŠÚ© از اين استانداردها شده را شناسايي Ùˆ درک کنند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کتاب و فهرست عناوین آن، فایل ضمیمه را دریافت نمایید.
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
بطور مجازی - مورخ: 03-10-1402 - ساعت 8:30 الی 11:30
ادامه
شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی
دانش مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز ویژه مدیران غیر منابع انسانی- تهران- 30 بهمن ماه- 1402
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی 21 و 22 آبان هتل المپیک
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه