همکاری با بیمارستان ها

بیمارستان ها- بازدید : 3539
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران از سال 1387 تا کنون به منظور ارتقا دانش اعتباربخشی نسبت به همکاری با بیمارستان های کشور اقدام نموده است که این بیمارستان ها عبارتند از:

  
بیمارستان  تهرانپارس
بیمارستان سعدی اصفهان
بیمارستان امام خمینی 
بیمارستان  عرفان
بیمارستان  آریا
بیمارستان  شهید محلاتی
بیمارستان  رهنمون یزد
بیمارستان دی 
بیمارستان خاتم الا نبیاء
بیمارستان  جم
بیمارستان فیاض بخش 
بیمارستان جواهری
بیمارستان  تخصصی وفوق تخصصی مهرگان
بیمارستان  قائم مشهد
بیمارستان  آتیه
بیمارستان  17 شهریور 
بیمارستان ابن سینا
مرکز آموزشی درمانی  امام علی آمل 
بیمارستان  ابن سینا مشهد
بیمارستان  نفت اهواز 
بیمارستان نفت آبادان
بیمارستان  بانک ملی ایران
بیمارستان شهید مدنی کرج
بیمارستان آراد
بیمارستان  علوم پزشکی تهران
بیمارستان  شهید مصطفی خمینی
بیمارستان  تهران
بیمارستان  لولاگر
بیمارستان  17 شهریور 
بیمارستان حکمت ساری
سازمان تامین اجتماعی-مدیریت درمان استان تهران
بیمارستان شهید رجایی کرج
بهداشت و درمان  صنعت نفت اهواز 
بیمارستان شهید محلاتی تبریز
بیمارستان آریا رشت
بيمارستان مركز درماني فوق تخصصي كوثر 
دانشگاه  علوم پزشکی مشهد
بیمارستان مصطفی خمینی 
بیمارستان فرمانیه
بیمارستان  سازمان بیمه خدمات درمانی
  مرکز روانپزشکی
بیمارستان و زایشگاه کوثر
سازمان تامین اجتماعی
بیمارستان  میلاد کاشان
بیمارستان محب
بیمارستان  امیرالمومنین
بیمارستان  بازرگانان
بیمارستان  قدس اراک
بیمارستان فرمانیه
شرکت سلامت آرمان اسپادا
سازمان بیمه خدمات درمانی اردبیل
مرکز آموزشی درمانی  مریم
بیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد
دانشگاه علوم پزشکی  دزفول
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
بیمارستان آزادی
مدیریت درمان تامین اجتماعی 
بیمارستان بیمه خدمات درمانی
سازمان بیمه خدمات درمانی
بيمارستان مركز درماني فوق تخصصي كوثر
بیمارستان شهید بهشتی نوشهر
بیمارستان امام خمینی کرج
   
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه