نهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی 29 و 30 دی ماه سال 1394 برج میلاد

اخبار - بازدید : 3256
 از "عشق به وطن" تا "تعهدسازمانی"
عشق به وطن، تمایل به دوست داشتن اجزای آن را نیز شکل می دهد. هنگامی که من کلیت و جامعیت کشورم را بعنوان زادگاه مادری دوست می دارم و به آن عشق می ورزم، نمود این احساس، تلاش برای موفقیت آن است. شاخص عملی این موفقیت، مجموعه اقدامات هدفمند و نظام مند من در اجزا تشکیل دهنده وطن، از قبیل سازمان متبوع، شهر محل سکون و ... خواهد بود.
بنابراین زنده کردن احساسی به نام "عشق به وطن" منجر بر آن خواهد بود که دیگر احساسات من نیز از قبیل: دوست داشتن شهرم، محله ام، سازمان محل خدمتم و ... زنده گردد. شعارهایی همانند"شهرمن، خانه من" هنگامی نمود عملی خواهند یافت که من شهرم را دوست بدارم و شهرم را هنگامی دوست خواهم داشت که کلیتی بزرگتر و جامعت تر به نام وطن (ایران من) را دوست بدارم.
در صورت عدم عشق ورزی به وطن، اجزا تشکیل دهنده آن، همانند: زبان، میراث،محیط زیست و سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و ... از احترام در خورشانشان برخوردار نخواهند بود.
با توجه به آنکه احساس سازمانی یکی از مبناهای کلیدی تراوش فکری،خلاقیت و انگیزش در میان منابع انسانی است، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران، نهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی را با شعار از "عشق به وطن" تا "تعهدسازمانی" طرح ریزی نموده است تا حرکت و پویایی سازمانی از طریق مشخصه اصلی توانمندسازی منابع انسانی که همان عشق ورزی و دوست داشتن است، متبلور گردد.
بنابراین یکی پارامترهای توانمندسازی منابع انسانی، بیدار کردن احساس همیشگی عشق به وطن در منابع انسانی برای کسب موفقیت های پایدار در سطح ملی و سازمانی است.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه