دوره های اعتباربخشی برگزار شده

اخبار - بازدید : 2726
اولین دوره اعتباربخشی

اولین دوره اعتباربخشی

دومین دوره اعتباربخشی

دومین دوره اعتباربخشی

سومین دوره اعتبار بخشی

سومین دوره اعتبار بخشی

اولین سمینار اعتبار بخشی بیمارستان بر اساس استاندارد بین المللی اعتبار بخشی JCI در تاریخ 4 آذر ماه 1388 برگزار شد.
این دوره با سخنرانان آقایان دکتر ابطحی، دکتر مهدوی، دکتر محقق، مهندس امامی و خانم دکتر رمضانی در هتل بین المللی المپیک بود.

         


دومین سمینار اعتبار بخشی با حمایت مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ نوزدهم و بیستم اردیبهشت ماه سال 1389 در هتل بین المللی المپیک برگزار گردید.


                     


همچنین سومین دوره در 5 و6 مرداد سال  90 ،
           چهارمین دوره در 4 و 5 مهر سال 90 ،
           پنجمین دوره در 7 و 8 دی سال 90 ،
           ششمین دوره در 9 و 10 اردیبهشت سال 91 ،
           هفتمین دوره در 13 و 14 اردیبهشت سال91 ،
           هشتمین دوره در 12 و 13 شهریور سال 91 ،
           نهمین دوره در 10 و 11 دی سال 91 ،
           دهمین دوره در 9 بهمن سال 91 در شهر مقدس مشهد،
           یازدهمین دوره در 9 و 10 تیر سال 92 برگزار شد.

قابل توجه است دوازدهمین دوره اعتباربخشی در 10 و 11 مهر ماه سال جاری (سال 92) برگزار خواهد شد.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه