ارزیابی و صدور گواهینامه بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها

ارزیابی وصدورگواهینامه - بازدید : 3682
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران بدلیل ضرورت ارتقا سیستم اعتباربخشی و توانمند سازی کارکنان نظام بهداشت و درمان کشور برای یکنواختی در ارائه خدمات و ارتقا کیفیت ، در 5 سال گذشته سرمایه گذاری گسترده ای جهت انتقال دانش نوین مدیریت بیمارستانی با تمرکز بر اعتباربخشی و حاکمیت بالینی انجام داده است .
درتداوم این اقدامات،این بنیاد با انستیتو اعتبار بخشی بیمارستان های اروپا (European Institute for Hospitals Accreditation) همکاری مشترکی را برای صدور گواهینامه استاندارد اعتباربخشی طرح ریزی و طراحی نموده است .
این ارزیابی بر اساس استاندارد اعتباربخشی و حاکمیت بالینی از سوی 5 نفر از ارزیابان متخصص به مدت 2 روز و همچنین 3 روز آموزش جهت آماده سازی بیمارستان برای ارزیابی خواهد بود که این بنیاد بخش عمده ای از آن را در راستای رسالت اجتماعی خود پوشش می دهد .
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 101 تماس حاصل فرمایید.
مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه