همایش توانمندسازی منابع انسانی با محوریت منابع انسانی سبز برگزار شد

شنبه، 17 اسفند 1392
ملی - بازدید : 6386
دستیابی به اهداف متعالی ملی که بر اساس ضرورت ها و چالش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید تغییر یابند، از یک سو و راهبردهای سازمان ها همسو با تغییرات بازار، رقبا، ذینفعان و محیط کسب و کار از سوی دیگر ، عاملی گردیده تا رویکرد توانمندسازی منابع انسانی الزامات نوینی به خود گیرد.
یکی از چالش های بزرگ سازمان ها Ú†Ù‡ در سطح دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی موسسات غیر دولتی بر اساس ماده 190 برنامه پنجم توسعه کشور Ùˆ Ú†Ù‡ شرکت های تولیدی Ùˆ صنعتی بر اساس الزامات زیست محیطی، توجه نظام مند Ùˆ هدفمند به رویکرد سبز (همگرائی مسئولیت های اقتصادی،اجتماعی Ùˆ زیست محیطی) را کاملا جدی نموده است Ùˆ در این چالش جدی منابع انسانی  Ù†Ù‚Ø´ بسیار کلیدی را ایفا Ù…ÛŒ نمایند.
در همین راستا همایش توانمندسازی منابع انسانی با تمرکز بر "منابع انسانی سبز" روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 93 از ساعت 8:00 الی 17:00 برگزار  گردید.
هدف از این همایش Ú©Ù‡ ویژه مدیران منابع انسانی سازمان های کشور برگزار  گردید، ارائه مدل Ùˆ رویکردهای نوین به تیم مدیریت منابع انسانی سازمان ها برای دستیابی به مسئولیت های زیست محیطی همسو با اهداف اقتصادی Ùˆ کیفی سازمانها بود.


برای کسب اطلاعات تکمیلی در مورد محورهای سخنرانی و سخنرانان فایل های ضمیمه را دریافت نمایید.
فایل ها
فایل سخنرانی - تمدن سازمانی سبز
مایی که دور از انتظار نیستیم
فایل سخنرانی-شاخص های منابع انسانی در سازمان
نقش سرمایه اجتماعی از سازمان سبز تا توسعه پایدار
مجتمع فولاد خراسان و محیط زیست
رویکرد سبز ذر مدیریت عملکرد شرکت پیگیر
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
بطور مجازی - مورخ: 03-10-1402 - ساعت 8:30 الی 11:30
ادامه
شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی
دانش مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز ویژه مدیران غیر منابع انسانی- تهران- 30 بهمن ماه- 1402
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی 21 و 22 آبان هتل المپیک
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه