همایش توانمندسازی منابع انسانی با محوریت منابع انسانی سبز برگزار شد

شنبه، 17 اسفند 1392
ملی - بازدید : 4846
دستیابی به اهداف متعالی ملی که بر اساس ضرورت ها و چالش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید تغییر یابند، از یک سو و راهبردهای سازمان ها همسو با تغییرات بازار، رقبا، ذینفعان و محیط کسب و کار از سوی دیگر ، عاملی گردیده تا رویکرد توانمندسازی منابع انسانی الزامات نوینی به خود گیرد.
یکی از چالش های بزرگ سازمان ها چه در سطح دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی موسسات غیر دولتی بر اساس ماده 190 برنامه پنجم توسعه کشور و چه شرکت های تولیدی و صنعتی بر اساس الزامات زیست محیطی، توجه نظام مند و هدفمند به رویکرد سبز (همگرائی مسئولیت های اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی) را کاملا جدی نموده است و در این چالش جدی منابع انسانی  نقش بسیار کلیدی را ایفا می نمایند.
در همین راستا همایش توانمندسازی منابع انسانی با تمرکز بر "منابع انسانی سبز" روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 93 از ساعت 8:00 الی 17:00 برگزار  گردید.
هدف از این همایش که ویژه مدیران منابع انسانی سازمان های کشور برگزار  گردید، ارائه مدل و رویکردهای نوین به تیم مدیریت منابع انسانی سازمان ها برای دستیابی به مسئولیت های زیست محیطی همسو با اهداف اقتصادی و کیفی سازمانها بود.


برای کسب اطلاعات تکمیلی در مورد محورهای سخنرانی و سخنرانان فایل های ضمیمه را دریافت نمایید.
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه