بیست وهشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری
کنفرانس بین المللی حسابداری
هفتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی برگزار شد
با مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
ششمین کنفرانس بین المللی همگرایی حسابداری و حسابرسی،رومانی
کنفرانس بین المللی همگرایی حسابداری و حسابرسی
ششمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی برگزار شد
ششمین, کنفرانس, توانمندسازی منابع انسانی
«« « 1 2
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه