نشان رهبری منابع انسانی

سازمان های موفق جایزه- بازدید : 1216
با توجه به اینکه توانمندسازی و توسعه منابع انسانی نیازمند فرایندها وسیستم های مدیریت منابع انسانی است. در همین راستا برای دستیابی به اهداف مرتبط با توانمندسازی منابع انسانی بلوغ فرایندهای فوق الذکر از اهمیت کلیدی برخوردار است بدین منظور آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا مدلی را طراحی نموده است که بر اساس آن می توان واحد مدیریت منابع انسانی را از دو بعد کارایی و اثربخشی ارتقاء  داد.          
بنابراین بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران مدل نشان رهبری منابع انسانی  را با هدف ارتقا عملکرد واحدهای  مدیریت منابع انسانی که نماد کلی در فوق قابل مشاهده است توسعه و معرفی می نماید:
 
 
شرکتهای برتر در استقرار مدل نشان رهبری در دو سال گذشته که موفق به دریافت نشان رهبری شده اند به شرح ذیل است:
چهل و یکمین کنگره جامعه حسابداری اروپا، میلان ، ایتالیا
نقش حسابداران در پایداری سازمان ها
ادامه
دهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
چهارمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه