سازمان های موفق در فرایند جایزه منابع انسانی ایران

شنبه، 26 اسفند 1391
سازمان های موفق جایزه- بازدید : 3470
سازمان های موفق در فرایند جایزه منابع انسانی ایران
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران بعنوان یک تشکل غیر انتفاعی و غیر دولتی که مبتکر و طراح مدل توانمندسازی منابع انسانی است،برای گسترش همگرایی رویکرد توانمندسازی منابع انسانی برای کسب موفقیت پایدار از طریق منابع انسانی ،منطق فرایند جایزه منابع انسانی ایران را اتخاذ نموده است.
براساس این منطق سازمان هایی که خواهان توسعه رویکردهای مدیریتی خود برای دستیابی به اهداف پایدار سازمانی هستنددر این فرایند ثبت نام می نمایندو بعد از کسب آموزش های تخصصی ،اقدام به خود ارزیابی بر اساس مدل توانمندسازی منابع انسانی می نمایند و گزارشی با عنوان اظهارنامه تهیه و به دبیرخانه جایزه ارسال می نمایند. براساس این گزارش ارزیابی از سوی تیم تخصصی انجام و گزارش بازخوردی ارائه می گردد تا پروژه های بهبود در راستای اهداف مدل در آن سازمان تهیه و جاری گردد.
براساس این مدل در پنج دوره گذشته شرکت ها و سازمانها ی متعددی در این فرایند جایزه حضور یافته و موفق به کسب  گواهینامه و لوح شده اند که لیست اسامی این سازمان ها و امتیاز کسب شده به ترتیب سال برگزاری به شرح ذیل است :
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه