یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران

جایزه منابع انسانی ایران- بازدید : 4613
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران

یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران

در روند جاری سازی رویکرد توانمندسازی منابع انسانی بر اساس مدل جایزه منابع انسانی ایران و تراکم تجربیات حاصل از استقرار این رویکرد با هدف اثر بخشی و افزایش حل مسائل سازمانی از طریق توانایی های منابع انسانی، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران را بر آن داشته است تا سازو کار و جاری سازی مدل جایزه منابع انسانی ایران را در یازدهمین دوره با فرآیندی متفاوت توسعه دهد.

گام به گام در فرآیند یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران:

1- اعلام آمادگی سازمان داوطلب
2- معرفی کارشناس همراه به سازمان داوطلب از سوی بنیاد
3- تیم سازی و یا تکمیل تیم توانمندسازی منابع انسانی سازمان داوطلب
4- کالیبراسیون و ارتقاء دانش تیم توانمندسازی منابع انسانی
5- شناسایی اهداف، برنامه ها، سیاستها و چالشهای سازمان
6- دسته بندی و شناخت "بند 5 "در قالب سیستم، دانش و اطلاعات و فن آوری
7- شناخت نقش توانمندیهای منابع انسانی در تاثیر گذاری بر دسته بندی "بند 6"
8- تعیین پروژه های بهبود برای پاسخ به چالش ها و انتظارات سازمان از طریق توانمندی های منابع انسانی
9- اولویت بندی پروژه های بهبود
10- تدوین شناسنامه برای پروژه های بهبود
11- اجرای پروژه ها بر اساس منابع تامین شده
12- هدف گذاری بر اساس امتیاز جایزه منابع انسانی ایران
13- آماده سازی سازمان برای ارزیابی
14- انجام ارزیابی و ارائه گزارش

هزینه حضور در فرایند ارزیابی و صدور گواهینامه :

گروه سازمانی تعداد کارکنان مبلغ مشارکت (ریال)
سازمانهای گروه A بین 50 تا 150 نفر 91/000/000
سازمانهای گروه B بین 151 تا 500 نفر 128/500/00
سازمانهای گروه C بین 501 تا 2000 نفر 163/000/00
سازمانهای گروه D بیش از 2000 نفر 202/500/000
 


لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.

شما میتوانید ویدیو مربوط را درلینک زیر تماشا کنید:
//www.aparat.com/v/BFOEc
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11- 06 - 1402 مجازی
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه