پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان

نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان - بازدید : 4020
بنگاه های اقتصادی و سازمان های خدماتی، تنها نقش تولیدکننده ثروت را در جامعه ایفا نمی کنند،
 Ø¨Ù„Ú©Ù‡ آنان موظف به حل مشکلات اجتماعی جامعه خود نیز هستند.


مسئولیت پذیری اجتماعی،مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه و با همکاری خود جامعه هدف، همسو با راهبرد و خط مشی سازمان متبوع، آنان را عملیاتی و جاری می سازد.
سازمان با طرح ریزی مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی،نقشی فراتر از تولید ثروت برای جامعه ایفا می نمایدو موفقیت پایدار خود را در جامعه توسعه یافته و بالغ جستجو می کند.
شاید به همین دلیل است که پورتر معتقد است:

" شركتها اگر خلق ارزش های اقتصادی خود را با جامعه برای حل چالش های آن تسهیم کنند  Ø¯ÙˆØ¨Ø§Ø±Ù‡ جامعه با کسب Ùˆ کار آشتی خواهد کرد."
Porter, M. E., and Kramer, M. R., (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, Vol. 89, January-February
 
بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی است برای خروج از بحران های موجود اجتماعی و زیست محیطی که کسب و کار و سازمان ها را فراگرفته است.
در این میان میزان کیفیت اقدامات،برنامه ها و پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی به عواملی از قبیل: شدت تاثیر آنان، پایداری تاثیرآنان،نوآوری، اثربخشی، تکرار پذیری، دامنه ذی نفعان، همسویی آنان با راهبرد و خط مشی سازمان، وابسته است.
در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران با همکاری بنیاد جهانی انرژیwww.energyglobe.info Ùˆ آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپاwww.hrmacademy.net ØŒ نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان را برگزار Ù…ÛŒ نماید تا در ارتقا کیفیت Ùˆ کمیت مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، با ارائه  مدلی مشخص نقشی کلیدی ایفا نماید.
  • حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی:
مسئولیت پذیری در زمینه های اجتماعی ذیل مورد ارزیابی واقع می گردد:
⃝ آموزش Ùˆ پرورش      âƒ هنر Ùˆ فرهنگ        âƒ ورزش     âƒ     محیط زیست     ⃝  انرژی    âƒ  سلامت Ùˆ رفاه اجتماعی    ⃝   امور خیریه Ùˆ فقر زدایی

هزینه حضور در فرایند ارزیابی و صدور گواهینامه :


سطح جایزه تا 150 نفر تا 400 نفر تا 800 نفر تا 1500 نفر بیش از 1500 نفر
دو ستاره 82 میلیون ریال 99 میلیون ریال 110 میلیون ریال 123 میلیون ریال 138 میلیون ریال
سه ستاره 12 میلیون ریال 138 میلیون ریال 153 میلیون ریال 178 میلیون ریال 193 میلیون ریال
پنج ستاره 138 میلیون ریال 152 میلیون ریال 183 میلیون ریال 213 میلیون ریال 233 میلیون ریال


لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دریافت ویا با داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
بطور مجازی - مورخ: 03-10-1402 - ساعت 8:30 الی 11:30
ادامه
شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی
دانش مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز ویژه مدیران غیر منابع انسانی- تهران- 30 بهمن ماه- 1402
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی 21 و 22 آبان هتل المپیک
ادامه
کلینیک حال خوب سازمانی
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
19 مردادماه 1402دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه