چهارمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان

چهارشنبه، 13 ارديبهشت 1396
نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان - بازدید : 696
بنگاه های اقتصادی و سازمان های خدماتی، تنها نقش تولیدکننده ثروت را در جامعه ایفا نمی کنند،
 بلکه آنان موظف به حل مشکلات اجتماعی جامعه خود نیز هستند.


مسئولیت پذیری اجتماعی،مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه و با همکاری خود جامعه هدف، همسو با راهبرد و خط مشی سازمان متبوع، آنان را عملیاتی و جاری می سازد.
سازمان با طرح ریزی مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی،نقشی فراتر از تولید ثروت برای جامعه ایفا می نمایدو موفقیت پایدار خود را در جامعه توسعه یافته و بالغ جستجو می کند.
شاید به همین دلیل است که پورتر معتقد است:

" شركتها اگر خلق ارزش های اقتصادی خود را با جامعه برای حل چالش های آن تسهیم کنند  دوباره جامعه با کسب و کار آشتی خواهد کرد."
Porter, M. E., and Kramer, M. R., (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, Vol. 89, January-February
 
بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی است برای خروج از بحران های موجود اجتماعی و زیست محیطی که کسب و کار و سازمان ها را فراگرفته است.
در این میان میزان کیفیت اقدامات،برنامه ها و پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی به عواملی از قبیل: شدت تاثیر آنان، پایداری تاثیرآنان،نوآوری، اثربخشی، تکرار پذیری، دامنه ذی نفعان، همسویی آنان با راهبرد و خط مشی سازمان، وابسته است.
در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران با همکاری بنیاد جهانی انرژیwww.energyglobe.info و آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپاwww.hrmacademy.net ، نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان را برگزار می نماید تا در ارتقا کیفیت و کمیت مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، با ارائه  مدلی مشخص نقشی کلیدی ایفا نماید.
  • حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی:
مسئولیت پذیری در زمینه های اجتماعی ذیل مورد ارزیابی واقع می گردد:
آموزش و پرورش       هنر و فرهنگ         ورزش          محیط زیست       انرژی      سلامت و رفاه اجتماعی    ⃝   امور خیریه و فقر زدایی

لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دریافت ویا با داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.
چهل و یکمین کنگره جامعه حسابداری اروپا، میلان ، ایتالیا
نقش حسابداران در پایداری سازمان ها
ادامه
دهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
چهارمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه