صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی

جوایز - بازدید : 16418
  نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
و
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی فردی

(ویژه مدیران و کارشناسان منابع انسانی)
 
 
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی، رویکردی برای تحقق بستر شايسته گزيني و شايسته سالاري در تصدي مشاغل حوزه مديريت منابع انساني سازمان‌هاي كشور است و همچنین مسیری برای ایجاد فرصت‌هاي برابر درتصدي مشاغل در این حوزه مديريت منابع انساني است. نظام تأیید صلاحیت ابزاری برای تعیین پروژه‌هاي بهبود فردي با رويكرد علمي و عملي براي مديران و كارشناسان واحد مدیریت منابع انساني سازمان های کشور است. گسترش و توسعه این نظام عاملی برای بازسازی و شناسائی مجدد شأن و منزلت حرفه‌اي مديران و كارشناسان منابع انساني در درون و برون سازمان‌ها خواهد بود.

1-شاخص های شایستگی
نظام احراز صلاحیت کارشناسان و مدیران منابع انسانی شامل پنج مورد شایستگی است که هر کدام از این شایستگی ها شامل شاخص هایی به شرح ذیل است:
 
 • فرایندهای عمومی (ضریب یک)
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
 • اصول اداری و کارگزینی
 • ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • مطالعه کار و کارسنجی
 • خروج کارکنان
 • مدیریت اطلاعات منابع انسانی
 • مدیریت عمومی(ضریب 5/1)
 • برنامه ریزی ساختار سازمانی
 • سازماندهی
 • هماهنگی
 • نظارت
 • کنترل
 • مالی
 • کارتیمی
 • رهبری
 • فرایندهای استاتیک مدیریت استراتژیک منابع انسانی(ضریب دو)
 • تجزیه وتحلیل مشاغل
 • طراحی وتوسعه سازمانی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • جذب واستخدام وکانون ارزیابیAssessment Center
 • مدیریت عملکرد
 • جبران خدمت
 • آموزش
 • انگیزش ونگهداشت
 • فرایندهای دینامیک(ضریب سه)
 • یکپارچه سازی سیستم های فرآیندهای استاتیک
 • ظرفیت سازی منابع انسانی
 • توانمندسازی منابع انسانی
 • کانون ارزیابی جذب وتوسعهD.A.C
 • کارراهه شغلی وجانشین پروری مدیریت استعداد
 • توسعه مدیریت
 • توسعه کارکنان
 • خلاقیت و نوآوری
 • توسعه کارتیمی
 • توسعه تعلق سازمانی
 • توسعه مشارکت کارکنان
 • توسعه یادگیری سازمانی
 • مدیریت دانش
 • بهره وری کارکنان
 • مدلهای بالندگی(ضریب 5/2)
 • مدیریت کیفیت
 • تعالی سازمانی
 • توانمندسازی منابع انسانی ایران
 • رهبری آکادمی منابع انسانی اروپا
این مدل به گونه ای تعریف شده است که اگرفردی در بخش فرايندهاي عمومی 3مورد از شایستگی ها را منطبق بر شرایط احراز پوشش دهد امتیاز کامل را در شرایط احراز مهارت و سوابق علمی(کتاب،مقاله و پژوهش) دریافت خواهد کرد و به همین ترتیب در بخش مدیریت عمومی 2 مورد و فرایندهای تخصصی استاتیک، فرایندهای تخصصی دینامیک و مدلهای بالندگی هر کدام یک مورد، امتیاز کامل را در این بخشها در بر خواهد داشت.

2-شرایط احراز
شامل 5 بخش است: مهارت (وزن 30) – دانش( وزن 15) – تجربه(وزن 20) – خصوصیات شخصیتی(وزن 15) – استعدادهای روان شناختی(وزن 20) ومهارت هر فرد در چهار حوزه سنجیده می شود:
 • طراحی فرایند/پروژه بهبود : وزن 10
 • اجرای فرایند/پروژه بهبود: وزن 10
 • بازنگری فرایند/پروژه بهبود: وزن 5
 • پایش فرایند/پروژه بهبود: وزن 5
 
3-گواهینامه نظام تأیید صلاحیت کارشناسان و مدیران منابع انسانی
این گواهینامه با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا و بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران صادر می گردد.
 
4-سطوح گواهینامه نظام تأیید صلاحیت کارشناسان و مدیران منابع انسانی
 • کارشناس (سطح 2)
 • کارشناس مسئول
 • مدیر (سطح 2)
 • مدیر اجرائی 
 5-شهریه ارزیابی و صدور گواهینامه
 هزینه آماده سازی ، فرایند و آزمون تأیید صلاحیت و صدور گواهینامه بر اساس بلوغ کسب شده 250 یورو است.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.
 
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 - مجازی/ ساعت 16:00
ادامه
مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه