درباره ما

سه شنبه، 02 آبان 1391
درباره ما- بازدید : 4986
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران، تشکلی غیرانتفاعی و غیردولتی (سمن) است که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده و توسط هیئت مدیره که منتخب هیئت مؤسس و اعضای آن است، بر اساس اساسنامه ای مشخص و مدون مدیریت می گردد.
این بنیاد خود را همراه و همکار سازمان های تولیدی و خدماتی برای ارائه خدمات برتر در حوزه منابع انسانی می داند.
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران همگرا با مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی سازمان و همچنین امکان تسهیم تجربیات موفق از طریق شبکه های همکاری، اقدام به عضوگیری بر اساس اساسنامه خود می نماید.
به جهت توسعه دانش مدیریت منابع انسانی در فضای بین المللی و انتقال تجربیات جهانی و ایجاد و گسترش متدولوژی نوآروی، این بنیاد با سازمانهای معتبر و بزرگ بین المللی همکاری های مشترک دارد.
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 - مجازی/ ساعت 16:00
ادامه
مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه